Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL)

  • Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam, tiền thân là Công ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam, (NMBVN), đơn vị sản xuất các lọai bia Tiger, Heineken và Bivina tại Việt Nam, là một công ty liên doanh thành lập vào ngày 9/12/1991, giữa Tổng Công ty Thương Mại Saigon (SATRA) và tập đoàn Asia Pacific Breweries Ltd. (APBL), trụ sở đặt tại Singapore,liên kết với Heineken N.V (Hà Lan).

  •  
    Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA), thành lập vào tháng 11, 1995 là một trong những tập đoàn thương mại hàng đầu của TP.Hồ Chí Minh và của Việt Nam. SATRA được hình thành từ 26 công ty thành viên hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh. 

     

  • Được niêm yết trên Thị Trường Chứng Khoán Singapore, Tập Đoàn Asia Pacific Breweries Ltd(APB) là một trong những tập đoàn then chốt của ngành công nghiệp bia.